LEDplast

LEDplast

Plastbiten har specialplaster som är tillverkade för att sprida ledljus så bra som möjligt.

© Plastbiten Harry Persson AB | Tagenevägen 72, 42537 Hisings Kärra | Tfn: 031-57 77 70
Fax: 031-57 77 80 | E-post: plastbiten.ab@plastbiten.se